Lastbilar

EcoPar

EcoPar- Ultraren diesel- 10 gånger renare än vanlig diesel Mk1- lika ren som biogas för stadsluften och arbetsmiljön.

 

Vattenfall Värme i Uppsala nöjda med EcoPar

Uppsala Kommun skriver avtal med Sven Johanssons Olje AB om leverans av EcoPar

Uppsalaföretaget Sven Johanssons Olje AB marknadsför sen en tid tillbaka en ultraren diesel-EcoPar. Uppsala Kommun har i sin strävan att hitta miljövänliga produkter, valt att i utvalda fordon använda EcoPar.

Nedan beskrivs några av de många fördelarna med EcoPar

Emissionerna har väsentligt mycket lägre halter av partiklar, kvävedioxid, polyaromater och andra dokumenterat cancerogena ämnen och föroreningar från råolja. Produkten är framtagen av och tillverkas av Göteborgsföretaget EcoPar AB.

EcoPar är en syntetisk diesel som kan göras ur naturgas, biogas, biomassa, rötslam etc - allt som innehåller kol och energi.

EcoPar är renare och bättre än Mk1-diesel gällande alla tekniska egenskaper och fungerar bra både sommar- och vintertid (ner till -35 grader). Det är bättre för motorn tack vare bra viskositet och hög smörjbarhet. Det uppfyller även kraven för europeisk diesel EN 590 och amerikansk diesel (ASTM D975).

EcoPar har högt energivärde och därför noterar våra kunder i allmänhet en minskad förbrukning med c:a 5 % jämfört med vanlig diesel. Även den uppmärksammade påspädningen av växthusgaser minskar genom att CO2-utsläppen minskar med c:a 50 %.

En stor fördel med EcoPar är att det körs i alla typer av dieselmotorer utan omställningar eller anpassningar. Det gör att man får en miljöbil av en vanlig standard-dieselbil även utan katalysator eller partikelfilter om du kör på EcoPar.

EcoPar Logga          

EcoPar® - Tio gånger bättre än miljöklass 1 dieselolja

EcoPar® är vårt ultrarena drivmedel för dieselmotorer. Drivmedlet kan användas i alla dieselmotorer, utan att någon ombyggnad behöver göras.

EcoPar® tillverkas ur naturgas och biomassa. Drivmedlet består främst av ämnen som är vanliga i naturen och i vår kost, och som har säkerställt låg toxicitet (giftighet).

Följande företag bidrar till bättre arbetsmiljö och stadsmiljö genom att använda EcoPar

 

 

           
         
         
  Bjöklinge Energi        

EcoPar* tillverkas av EcoPar AB i Göteborg. Läs mer på deras hemsida.

*EcoPar är ett varumärke registrerat av EcoPar AB, som används med tillstånd från oss.